Posts Tagged "smog"

Chiński smog bije rekordy

W Chinach stężenie pyłu PM2.5 sięga kilku tysięcy procent wartości dopuszczalnych. Zanieczyszczenie powietrza dotyka kilkaset milionów Chińczyków. Intensywny rozwój gospodarczy,…

ŻÓŁTY ALAMR DLA KRAKOWA!

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) oraz…

Pyły zawieszone PM10 i PM2.5

Pył zawieszony PM10 Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak…
4 of 12
12345678