Posts Tagged "WIOŚ w Krakowie"

WIOŚ w Krakowie ogłosił komunikat

Kraków, dn. 6.11.2015 r. Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do mieszkańców Krakowa o ograniczenie na czas występowania przekroczeń poziomu…