Uchwała o zakazie stosowania paliw stałych w Krakowie

Polska Zielona Sieć w ramach projektu „Czyste powietrze dla Krakowa” od lutego br. bierze udział w konsultowaniu projektu uchwały, przygotowywanej do głosowania przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Uchwała w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy Kraków.

W art. 96 Prawa Ochrony Środowiska czytamy, iż

Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku.

Planowana dla Krakowa uchwała, połączona z wiedzą, że na terenie miasta może być nawet 60 tys. palenisk odpowidających w dużej mierze za bardzo złą jakość powietrza, jest bardzo zasadna. Sytuacja osób o gorszej pozycji materialnej zostanie również uwzględniona przy wykonywaniu zapisów uchwały. Przewidziane są dla nich dopłaty do rachunków za ogrzewanie mieszkań.

Prace nad zapisami treści uchwały mają się zakończyć głosowaniem jesienią 2013 roku. Okres przejściowy dla wykonania uchwała w przypadku istniejących lokali i budynków ma wynosić 5 lat.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.