Uchwała o rodzajach paliw i uchwała ws. eksploatacji instalacji spalania paliw