Uprawienia do bezpłatnych przejazdów środkami KMK

Uprawienia do bezpłatnych przejazdów środkami KMK

Darmowa komunikacja? Oczywiście nie na co dzień, lecz w dniach przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza. Uchwała ustanawiająca uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu uchwalona została przez Radę Miasta Krakowa w dn. 16.12.2015 r.

Na mocy uchwały, mieszkańcy Krakowa będą mogli poruszać się bez kasowania biletu, gdyż w celu ograniczenia emisji z transportu, w przypadku przekroczenia poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10:
1) powyżej 150 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony pomiarów z danej doby, według stanu z godziny 16, realizowanych na wszystkich stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Krakowa łącznie (w przypadku awarii jednej ze stacji pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej dobowej stężeń użyte będą wyniki z pozostałych stacji),
2) powyżej 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony z jednej stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie Krakowa, według stanu z godziny 16, tj. II stopnia zagrożenia (kod pomarańczowy) oraz III stopnia zagrożenia (kod czerwony).

Bezpłatne przejazdy będą wprowadzane na całą następną dobę, od północy, nawet jeśli prognozowane stężenie pyłów ulegnie obniżeniu. Pamiętajmy, że zgodnie z przyjętą uchwałą, z przejazdów będą mogły skorzystać osoby podróżujące środkami komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Krakowa oraz gmin ościennych na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego.

Kraków jest już po „testach” nowych przepisów, po raz pierwszy została zastosowana już 1 stycznia 2016 roku. Czy te przepisy dadzą efekt? Trudno ocenić, choćby z braku badań. Być może następne miesiące pozwolą stworzyć narzędzie do weryfikacji skuteczności eliminacji poruszania się samochodami w stosunku do emisji zanieczyszczeń wpływających na poziom pyłów zawieszonych PM10. Liczymy jednak, że zapisy uchwały nie będą realizowane zbyt często.

Treść uchwały opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.