Urząd Miasta Krakowa – trwają kontrole pieców węglowych i systemów wymiany

Urząd Miasta Krakowa – trwają kontrole pieców węglowych i systemów wymiany

Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadzi dwojakie działania. Zarówno inwentaryzację pieców węglowych, jak i kontole po wymianie systemu ogrzewania na proekologiczne.

Działania dotyczące inwentaryzacji są etapowane. Kraków, jest dużym miastem, a przejście wszystkich ulic, zapytanie w poszczególnych budynkach – zajmuje czas. Oczekiwalibyśmy, że odbędzie się to szybciej, jadnak z końcem trzeciego kwartału 2015 roku powinniśmy znać wyniki.

Ważne jest, aby każdy kto otrzymał dotację na wymienę pieca ze środków publicznych, dokonał wymiany i faktycznie zaprzestał palenia węglem w domu. Docierają do nas jednak sygnały, że często jest inaczej. Być może jeszcze dużo informowania i edukowania przed nami, albo lepsze i skuteczniejsze egzekwowania prawa i zobowiązań.

Dotacje przysługują mieszkańcom, którzy wymienili i nie stosują już węgla do ogrzewania. Nie przestrzeganie – jest złamanie umowy dotacji, pod karą zwrotu dotacji.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.