WFOŚiGW w Krakowie dofinansuje działania antysmogowe

WFOŚiGW w Krakowie dofinansuje działania antysmogowe

Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Krakowie trwają. Jednak dla ich skuteczności, potrzebne są środki finansowe. W związku z zaniedbaniami, jakie miały miejsce przez wiele lat, dziś Kraków musi przyspieszyć z działaniami, przede wszystkim z likwidacją pieców na paliwa stałe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał gminie Kraków pożyczkę w wysokości 14 milionów złotych na działania zmierzające do ograniczanie niskiej emisji. Warunki przyznane dla gminy są preferencyjne. Pożyczkę udzielono na 10 lat, przy czym część pożyczki będzie mogła został umorzona.

Przyznananie dodatkowych środków jeszcze w roku 2014 stwarza możliwość uzyskania dotacji przez mieszkańców, którzy składali wnioski, na wyczerpaną w lipcu pulę.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.