WIOŚ w Krakowie ogłosił komunikat

Kraków, dn. 6.11.2015 r.

logowioskrakowApel Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do mieszkańców Krakowa o ograniczenie na czas występowania przekroczeń poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10:

– korzystania z indywidualnych środków transportu,
– spalania paliw złej jakości oraz w miarę możliwości korzystania w tym czasie z ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego,
– palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
– spalania odpadów roślinnych w ogrodach działkowych,
– przebywania na powietrzu, szczególnie dotyczy wrażliwych grup ludności.

Przypominam o obowiązującym bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Treść apelu.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.