Wysokie stężenia zanieczyszczeń a brak informacji na tablicach MPK

Wysokie stężenia zanieczyszczeń a brak informacji na tablicach MPK

6.11.2015-dane-WIOSOstatnie kilka dni przyniosło wiele głosów obawy o stan zdrowia mieszkańców Krakowa. Niekorzystne warunki atomosferyczne, brak wiatru, ciągłe palenie węglem i drewnem, wzmożony ruch samochodowy – wszystkie te czynniki nałożyły się na sytuację, w której stan jakości powietrza w Krakowie kwalifikował się do drugiego stopnia zagrożenia.

Mieszkańcy mają prawo do informacji. Mają prawo do życia w środowisku nie stanowiącym zagrożenia ich zdrowia. Ucieszyła nas informacji, że jeszcze latem 2015 roku tablice wyświetlające planowany czas odjazdu pojazdów z przystanków komunikacji zbiorowej pokazywały również dane dotyczące stężenia pyłu zawieszonego PM10 ze stacji pomiarowej WIOŚ w Krakowie.

Wysokie poziomy zanieczyszczeń, tym bardziej powinny być wyświetlane, aby ostrzegać mieszkańców. Tak jednak się nie działo i np. 6 listopada, kiedy normy jakości były mocno podwyższone, tablice nie wyświetlały danych, do których odczytywnia mieszkańcy już się przyzwyczaili.

Mamy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie powtarzała się w dniach przekroczeń norm jakości powietrza w Krakowie.

Dane w tabeli za: WIOŚ w Krakowie

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.