Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Od 1 lipca 2015 roku zaczął działalność Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, który powstał za namową i po konsultacjach z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych, które od kilku lat zwracały uwagę na brak należytego zajęcia się terenami zieleni w Krakowie, a w szczególności na zbyt duże ilości wycinek drzew i krzewów, brak pielęgnacji i leczenia drzew i krzewów, brak powoływania odpowieniej ilości nowych obszarów chronionych.

Uchwała Nr VIII/113/15 ws. powołania nowego Zarządu zapadła na Sesji Rady Miasta Krakowa w dn. 4 marca 2015 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa w dn. 13 marca 2015 pod numerem 1422. (w treści uchwały znajduje się też regulamin instytucji).

Zadaniem jednostki jest utrzymanie i rozwój terenów zieleni w Krakowie, począwszy od jej planowania, poprzez utrzymanie, jeśli zajdzie konieczność to rewaloryzację, po wdrażanie inwestycji mających na celu zwiększanie ilości i jakości terenów zieleni w Krakowie.

Dane kontaktowe do jednostki:
Dyrektor Piotr Kempf
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Za Torem 22
tel. 12/656 39 40
e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.