Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Podczas VII Sesji Rady Miasta Krakowa, w dn. 4 marca 2015 r. podjęto uchwałę o utworzeniu i zatwierdzeniu statutu jednostki budżetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Po trwającym kilka tygodni odroczeniu głosowania (z 15.01.2015) dziś, po rozpatrzeniu poprawek i autopoprawek do projektu uchwały, mamy nową jednostkę. Zarząd Zieleni przejmie z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu kompetencje dotyczące zarządzania zielenią, ale też będzie miała stopniowo rozszerzane kompetencje w zakresie kolejnych obszarów działania w tym, jakże szerokim temacie, traktowanym do tej pory z niewystarczjącą dbałością, choćby w obliczu bardzo złej jakości powietrza w Krakowie.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.