Konferencja „Energetyka Obywatelska dla czystego powietrza w Małopolsce”

Konferencja „Energetyka Obywatelska dla czystego powietrza w Małopolsce”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zaprasza do udziału w konferencji pt. „Więcej niż energia – energetyka obywatelska dla czystego powietrza w Małopolsce”.

Wydarzenie odbędzie się 30 września br. w godzinach 9:30-14:40 w Hotelu Belvedere w Zakopanem, przy ul. Droga Do Białego 3.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.09.2015 r.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną:
– korzyści dla samorządów i mieszkańców wynikające z rozwoju energetyki obywatelskiej,
– sposoby finansowania jej rozwoju,
– przykłady dobrych praktyk z Polski i Europy,
– znaczenie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i energetyki obywatelskiej dla poprawy jakości powietrza,
– założenia realizowanej przy udziale samorządów kampanii społecznej „Więcej niż energia”.

Energetyka obywatelska to przede wszystkim lokalna produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz ograniczenie zużycia energii dzięki modernizacji energetycznej budynków. Jej rozwój to szansa na długofalowe zyski dla samorządów terytorialnych – pozwala na stworzenie stałych źródeł dochodu dla lokalnego budżetu, zmniejsza „wypływanie” kapitału z regionu (na skutek ograniczenia importu dóbr i usług – w tym paliw i energii elektrycznej) oraz generuje nowe miejsca pracy. Energetyka obywatelska może być także skutecznym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

ZAPROSZENIE. (pdf)

PROGRAM KONFERENCJI. (pdf)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia i materiałów konferencyjnych.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.